Aktuality 2017-2018

„KLUB 27“ – Neničme si život drogami…

9. októbra 2017 prijali pozvanie dvaja hudobníci z umeleckej agentúry AMOS, ktorí nám spríjemnili tento deň svojimi piesňami i slovami.

 

Hudobno-vzdelávací koncert sa uskutočnil v Aule SOŠ v Námestove, a to v dvoch blokoch, ktorých sa zúčastnili žiaci 1. – 3. ročníka. Program ponúkol problematiku drog z iného uhla, na aký sú možno študenti bežne zvyknutí, cez životné príbehy a osudy spevákov i hudobníkov, ktorých talent, životy zničili drogy.

Hudobnú zložku tvorili populárne piesne, hrané a spievané hudobníkmi naživo, priamo korešpondujúce s témou.

Veríme, že všetci odchádzali so životným odhodlaním: „Ja si život drogami nezničím…“