Aktuality 2014-2015

Kníhobdarovávanie 2015

24. marca 2015 sa na SOŠ v Námestove konalo KNÍHOBDAROVÁVANIE spojené s osobitným literárnym programom a prehliadkou kníh, ktoré vytvorili naši žiaci (knihy boli umiestnené na chodbe 2. poschodia). Celý tento deň sa niesol v znamení lásky: „Ak máme niekoho radi, obdarujme ho – napríklad aj knihou.

“ Naši milovníci literatúry vytvorili počas dvoch vyučovacích hodín úžasné dramatizácie diela, využili metódu brainstormingu na vyjadrenie lásky, diskutovali o knihách, láske k nim a hlavne o krásnych dôvodoch čítania. Celé toto nádherné marcové dopoludnie sme ukončili obdarovaním sa KNIHOU. Ďakujeme všetkým za ochotu priniesť knihy, za radosť z obdarovania a taktiež radosť z prijatia daru. (Osobitné poďakovanie patrí aj našej aktívnej čitateľke, sekretárke Márii Skácalovej, ktorá nás každoročne obdarí veľkou zbierkou kníh a príde nás vždy podporiť.)

 

 

A TAKTO TO ZHODNOTILI ÚČASTNÍCI:

Vieme tvoriť

Vraj mladí ľudia nečítajú, vraj nemajú žiadnu fantáziu…….. . Nie je to pravda! V našej škole sú sčítaní mladí ľudia s fantáziou a ich vzťah ku knihám je priam ukážkový. Presvedčili sme sa o tom prostredníctvom výstavy kníh od našich žiakov, ktorá sa konala v rámci súťaže „Tvoríme vlastnú knihu“. Pohľad na rozložené práce potešil oko, pretože autori si knihy vlastnoručne ilustrovali, viazali…. Výber literárnych žánrov potešil zase dušu. Mohli sme si prečítať rozprávku, povesť, poviedku, záleží len na vkuse čitateľa. A ešte jedna vec potešila oko aj dušu: posedávajúci i postávajúci čitatelia, ktorí so záujmom čítali diela svojich spolužiakov.

Úžasná atmosféra……… Ďakujeme organizátorom a autorom – možno budúcim spisovateľom

 

 

Kníhobdarovávanie

Po prečítaní knihu väčšinou odložíme do police a sem-tam na nej utrieme prach. V horšom prípade staršie knihy poputujú do zberu alebo do koša. A to je veľká škoda. Kniha, ktorá potešila a obohatila nás, môže ešte tešiť a obohacovať aj iných. A práve druhú šancu takýmto knihám dali organizátorky (učiteľky SJL) už tradičnej aktivite: „Kníhobdarovávanie“. V rámci tejto aktivity každý zo žiakov (môžu sa zapojiť aj zamestnanci) školy donesie knihu či knihy, ktoré už nečíta a nepotrebuje. A na oplátku si môže odniesť knihu, ktorá by ho potešila. Nie je to o zachovávaní hmotných vecí, je to o zachovávaní vecí duchovných (duševných) a hlavne je to o radosti z obdarovávania. Každý rok sa do tohto obdarovávania zapája čoraz viac žiakov a ich záujem a úcta ku knihám nás skutočne teší.