Aktuality 2017-2018

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

V utorok 13. februára 2018 sa konalo krajské kolo OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU, a to v areáli Dopravnej akadémie v Žiline, ktorá bola aj usporiadateľom súťaže v druhom najpoužívanejšom jazyku.

 

Súťažilo sa v siedmich kategóriách – žiaci bojovali o víťazstvo a o postup do celoštátneho kola.

Olympiáda pozostávala z písomnej časti, kde bola preverená znalosť gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania. Po písomnej časti nasledovala oprava a následné počítanie bodov súťažiacich, kedy museli študenti prejaviť trpezlivosť. Ústnej časti sa zúčastnili tí najlepší, ktorí dosiahli stanovený počet bodov.

Ústna časť bola veľkou výzvou pre súťažiacich, pretože pozostávala zo situačnej úlohy a vytvorenia príbehu podľa obrázkovej predlohy. Súťažiaci si preverili slovnú zásobu a vo veľkej miere aj fantáziu.

Žiak III. B triedy Nikolas Laštík (študijný odbor: obchodné a informačné služby – správca počítačovej siete) reprezentoval našu školu, kde si ako nováčik zmeral sily so súťažiacimi zo stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja.

Súťaž zvládol veľmi dobre a vybojoval pekné siedme miesto. Tešíme sa z jeho výsledku a úprimne mu gratulujeme. Nie nadarmo sa hovorí: “Nie je nutné vyhrať, ale zúčastniť sa a nadobudnúť nové skúsenosti, ktoré nás posúvajú vpred.“