Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY

Krst knihy LeSníček študentskej firmy le Señoras

torta

Stromy sú ako ľudia, ani jeden nie je navlas rovnaký ako ten druhý. Každý strom prešiel rovnakým vývojom ako človek. Tak ako sa narodí človek, tak aj strom vyklíči zo semienka, potom prichádza jeho mladosť, dospelosť, staroba a napokon ako aj u ľudí smrť. Stromy ukrývajú v sebe históriu a ukazujú nám, akí sme pominuteľní.  

Títo nemí svedkovia minulých čias sa stali námetom knihy LeSníček. Na jej tvorbe sa podieľali ľudia z rôznych komunít regiónu Orava, ktorí cez rozprávky či príbehy z detstva, prinútia každého čitateľa zamyslieť sa a uvedomiť si, že stromy neprodukujú wifi, ale pre nás najdôležitejší kyslík.  Kniha LeSníček sa stala hlavným predmetom činnosti študentskej firmy le Señoras, ktorá funguje vďaka vzdelávaciemu programu Aplikovaná ekonómia pod záštitou neziskovej organizácie JA Slovensko.  

Na krst knihy prijali pozvanie všetci jej autori, medzi ktorými nechýbal spisovateľ a zároveň krstný otec knihy, Medard Slovík. Knihu pokrstil netradične – ihličím, symbolom stromov, cukríkmi, symbolom detí, pre ktoré je kniha určená a lipovými kvetmi, symbolom jednej z rozprávok o lipovej víle, ktorej bol autorom. Nechýbali sudičky, ktoré želali knihe veľa spokojných čitateľov. Jednou z nich bola aj Zuzana Kertysová, zo Štátnej ochrany prírody SR, vďaka ktorej sme spoznali a nafotili chránené stromy na Orave. 

Krst prebiehal v príjemnej ba až dojemnej atmosfére, ktorú spríjemňovala hudba a spev žiačok. Pútavé predčítavanie v podaní žiačok, ponúklo divákom možnosť vypočuť si pár vybraných úryvkov z rozprávok, pričom autori hádali, ktorá rozprávka je ich.   

Na krste nechýbalo ani občerstvenie a torta, ktorú tí najmenší autori, prváčikovia, sfúkli s pre nich typickou radosťou. 

Úprimne ďakujeme všetkým autorom knihy, že nám pomohli vytvoriť nezabudnuteľnú atmosféru.  

študentská firma le Señoras

 

Prehrať video