Projekty 2021-2022

Mladý podnikavec

8. októbra 2021 sa realizoval v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove projekt pre žiakov 4. ročníka s názvom MLADÝ PODNIKAVEC – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl, ktorý sa uskutočnil vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

Žiaci sa na projekte oboznámili so základnými oblasťami pracovného hospodárenia, finančného hospodárenia rodiny, so základnými ekonomickými pojmami, s infláciou. Na základe teórie si žiaci pripravovali praktickú situáciu zameranú na správne hospodárenie rodiny, ktorú si následne aj pred svojimi spolužiakmi vyskúšali. Tešíme sa na pokračovanie v 2. časti určenej našim žiakom.

Názory žiakov:

„Zhodli sme sa, že prednáška bola spracovaná veľmi zaujímavou formou. Bola poučná a hry boli super, pretože sme si na nich skúsili, aké to je hospodáriť s peniazmi. Zopakovali sme si učivo a tiež sme sa naučili niečo nové. Bolo by super mať viac takýchto prednášok.

Žiaci IV. B

Prednáška nás veľmi zaujala. Školitelia boli príjemní, milí. Ponúkli nám skvelé aktivity, veľa sme sa naučili, hlavne hospodáriť s peniazmi.