Aktuality 2020-2021

Môj originálny čitateľský denník

Prečo je dôležité čítať?

1. Budeš mať bystrejšiu myseľ.

2. Nadobudneš kreativitu.

3. Poznanie je moc.

4. Rozšíriš si slovnú zásobu.

5. Porazíš stres.

6. Získaš silnejšie analytické a kritické myslenie.

7. Zlepšíš si sústredenie.

8. Dokážeš lepšie písať.

phoca thumb m 001

Aj tento školský rok mali žiaci za úlohu čítať vybrané diela, interpretovať, zaznamenať ich podľa určených kritérií, byť kreatívni a vytvoriť tak svoj originálny čitateľský denník, ktorý im v štvrtom ročníku bude slúžiť ako učebný materiál pri príprave na maturitnú skúšku zo SJL. Cieľom je taktiež zvýšenie čitateľskej gramotnosti a motivácia ku kreatívnej tvorbe.

Tešíme sa, že úroveň tvorby čitateľských denníkov sa stále zlepšuje a niektorí žiaci si dajú záležať nielen na obsahovej, ale aj formálnej stránke, o čom sme sa mohli presvedčiť na 2. poschodí našej školy, kde sa uskutočnila 10. júna 2021 výstava. Bola spojená aj výstavou vlastných kníh žiakov, ktoré tvorili počas dištančnej formy výučby.

Poďakovanie patrí aj pani majsterke Hvoľkovej, ktorá nám pomohla pri výbere dievčat vhodných na stvárnenie niektorých literárnych postáv. Poskytla nám taktiež kroje, aby dievčatá vyzerali čo najautentickejšie. Žaneta Figurová z I. A stvárnila Zuzanku Hraškovie (P. O. Hviezdoslav – dielo Zuzanka Hraškovie), Adriána Vlčáková z III. A predstavovala Marušu (J. C. Hronský – dielo Jozef Mak), Simona Gereková z III. A Mamku Pôstkovú (J. G. Tajovský – dielo Mamka Pôstková), Jana Valeková z III. A matku (J. B. Ivan – dielo Matka) a Natália Brezoňáková z III. A si zahrala bačovu ženu Evu (I. Stodola – dielo Bačova žena).

Dievčatá, ďakujeme, vďaka vám sme sa ocitli v deji vybraných diel.

Najhodnotnejšie čitateľské denníky boli odmenené knihami a pochvalami:

1. miesto – SABÍNA KYRCZOVÁ – II. B

2. miesto – ROMANA KVASNIČÁKOVÁ  – I. A

3. miesto – ERIK STAŠÁK – III. B

Osobitné ocenenie za kreativitu:

Laura Stašáková – II. M

Laura Ďurišová – I. N

Alžbeta Kabáčová – I. N

Liana Mikulášová – I. A

Viktória Jablonská – I. A

Veronika Slaničanová – I. B

Anežka Bystričanová – I. B

 

Blahoželáme!