Aktuality 2019-2020

Motivačný deň

Prvý piatok začiatku školského roka bol pre nás výnimočný. Pripravili sme pre žiakov prvého ročníka z odboru kozmetik motivačný deň a začali sme ho motivačnou prezentáciou, ktorá žiakov zaujala a už na začiatku mali dobré pocity z budúceho povolania a z toho, čo všetko sa naučia v našej škole.

Milo nás prekvapili naše úspešné absolventky, ktoré pozvala pani majsterka Bc. Alena Hvoľková. Naše absolventky – Andrea Šmiheľová, Nikola Miklušáková, Dominika Poláčiková veľmi pútavo porozprávali o kráse svojho povolania, o začiatku ich novej kariéry a o ich úspešných salónoch. Prezradili tiež, že sú úprimne vďačné za štúdium na tejto škole a za kurzy, ktoré mali možnosť absolvovať. Dodnes ich vo svojich salónoch využívajú. Každá z nás sa uistila, že odbor, ktorý na tejto škole študujeme je pre nás niečím výnimočným a my môžeme byť skutočne hrdé na to, čo všetko už vieme a sme radi, že sa môžeme v našom odbore stále zdokonaľovať. Prváčky boli veľmi očarené, že sa mohli zúčastniť motivačného dňa a každá jedna z nich sa utvrdila vo svojom výbere strednej školy. Začiatok nového školského roka tak začali s dobrým pocitom a s odhodlanosťou pracovať na sebe, aby boli vo svojom odbore skutočné profesionálky. Ďakujeme našej pani majsterke Bc. Alene Hvoľkovej, že spolu s nami zorganizovala tento deň, ktorý bol naozaj úspešný.