Aktuality 2015-2016

N – Trophy

Od 1. februára 2016 do 7. februára 2016 prebiehala vedecká súťaž N – Trophy, do ktorej sa zapojili študentky Michaela Kyrczová, Simona Barutová a Sára Antušáková z I. M triedy. N – Trophy je vedecká súťaž, ktorú vyhlásila Masarykova univerzita v Brne pre stredoškolákov z Českej a Slovenskej republiky.

 

Súťažiaci mali vyriešiť vedecké úlohy v štyroch kategóriách: biológia, fyzika, chémia a logika. V kategórii biológia bolo úlohou zrealizovať experiment, pri ktorom sme mali pozorovať vtáky (zhotoviť krmítko pre vtáky, umiestniť ho na vhodné miesto, pripraviť doň krmivo a pozorovať vtáky). V tejto kategórii sme mali aj podľa obrázkov popísať krmítka rôznych druhov vtákov. V kategórii fyzika bolo našou úlohou vytvoriť hypotézu, ktorá vysvetľovala tvar stuhnutého parafínu po dopade do vody v závislosti na výške pádu a teplote vody. V kategórii chémia sme mali podľa videí, na ktorých boli zachytené chemické reakcie určiť názvy a vzorce zlúčenín, ktoré medzi sebou reagovali. Taktiež sme mali napísať rovnice chemických reakcií, ktoré prebehli vo videu. V kategórii logika sa z nás stali poľnohospodári. Mali sme k dispozícii 100 ha pôdy na pestovanie 4 druhov plodín po dobu 10 rokov. Našou úlohou bolo vytvoriť stratégiu, podľa ktorej sme zasadili plodiny tak, aby sme zarobili, čo najviac peňazí. Pri riešení úloh sme potrápili naše mozgové závity, ale za odmenu sme získali množstvo nových vedomostí. Tešíme sa na ďalšie podobné súťaže.