Aktuality 2023-2024, SÚŤAŽE

Národná súťaž HIV/AIDS prevencie 

16. novembra 2023 sme sa zúčastnili online kola Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia. Náš súťažný tím pozostával, v hlavných úlohách: Sofia Gogoľáková, Renáta Kľusková a Thabitha Somorová žiačky  II. A triedy. Dievčatá sa držali statočne.

Týždne príprav nám priniesli mnohé nové informácie, ktoré určite zužitkujeme v bežnom živote, minimálne pre svoju vlastnú ochranu. Síce sme nepostúpili do druhého kola Národnej súťaže, ale pomohli sme dosiahnuť ciele kampane k Svetovému dňu boja proti AIDS. A to najmä zmenu prístupu mladých ľudí k problematike, odstránenie postoja „mňa sa to netýka“, zdôraznenie uvedomenia si potenciálnych dôsledkov rizikového správania sa. 

Netreba však zabudnúť, že v súťaži platí, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa! 

PhDr. Erika Kovaľová