Aktuality 2019-2020

Náš ambasádorský tím na krajskej súťaži v Spracovaní informácií na počítači

Členovia nášho ambasádorského tímu vystúpili so svojim príspevkom na krajskej súťaži v Spracovaní informácií na počítači, ktorá sa konala na našej škole

a využili túto jedinečnú príležitosť priblížiť súťažiacim žiakom z celého Žilinského kraja vzdelávací projekt Ambasádorská škola EP – šíriť povedomie o EÚ a európskej parlamentnej demokracii a zažiť priamu skúsenosť s európskym občianstvom. Názorne účastníkom premietli aktivity, ktoré naši junior ambasádori už počas tohto šk. roka realizovali. Takto chceme osloviť aj iné stredné školy a žiakov a inšpirovať ich k vyučovaniu problematiky EÚ iným zábavnejším spôsobom.