Aktuality 2015-2016

Návšteva DSS

So žiakmi II. K, III. K a III. AS triedy sme čas v priebehu písomných maturít využili na to, aby sme obyvateľom hornooravských DSS spríjemnili jarné dni, potešili ich, rozptýlili a poskytli im kadernícke a kozmetické služby.

15. 03. 2016 DSS Oravská Lesná – Mgr. Ivona Kvasničáková, Bc. Marta Kšenzuláková, MOV

16. 03. 2016 DSS Námestovo – Bc. Valéria Banašová, Mgr. Denisa Beňušová, MOV

17. 03. 2016 DSS Novoť – Bc. Valéria Banašová, Bc. Marta Kšenzuláková, MOV

Poskytovanie kaderníckych a kozmetických služieb pre DSS sa stalo na našej škole už tradíciou, pretože počas školského roka ich navštívime viac krát. Tieto stretnutia sú prínosom nielen pre klientov DSS, ale predovšetkým pre nás a našich žiakov.