Aktuality 2019-2020

Nemožno mi ťa neľúbiť…

Možno mi tvojich úst sa odrieknuť,

možno mi ruky nedostať,

možno mi v diaľke žiaľne utieknuť,

možno mi nemilým ostať,

možno mi ústam smädom umierať,

možno mi nežiť v živote,

možno mi seba samého zhubiť!

Nemožno mi ťa KNIHA neľúbiť.

 

Lásku k žene i k vlasti v najkrajšej ľúbostnej skladbe Marína od Andreja Sládkoviča sme pretransformovali na lásku ku KNIHE (všetky tri sú ženského rodu).

Keď čítame knižnú alebo elektronickú podobu knihy, zapaľuje to v nás predstavivosť a aj Ján Ámos Komenský pripomínal: „Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.“

Počas celého školského roka 2019/2020 museli (chceli) naši žiaci čítať diela, ktoré sa v daných ročníkoch v predmete SJL preberajú. Čítali úryvky na hodinách SJL, doma, v autobuse…, sledovali aj sfilmované verzie, počúvali ich v podobe rozhlasových hier, interpretovali, hľadali prepojenie svojho sveta so svetom hlavných hrdinov…

Celý tento čitateľský zážitok mali vložiť do svojho čitateľského denníka, ktorý musel odovzdať každý žiak. Hodnotil sa obsah i forma – kreatívny obal, strany, maľby. Pracovali s dokumentom Pokyny pri vypracovávaní čitateľského denníka.

Všetci vieme, že posledné obdobie nášho vyučovania má inú formu ako zvyčajne, a preto aj forma odovzdania čitateľského denníka sa zmenila. Musel byť napísaný vlastnou rukou (táto požiadavka sa nemenila), čomu sa naši žiaci netešili… Asi zabudli písať.

Ale zvládli to výborne a presvedčte sa v nasledujúcich ukážkach.

Najhodnotnejšie čitateľské denníky:

 1. Tatiana Pientáková – III. B
 2. Monika Jurčáková – III. K
 3. Sabína Kyrczová – I. B
 4. Matúš Beňuš – III. B
 5. Martina Horňáková – III. B
 6. Katarína Holubjaková – III. B
 7. Erik Stašák – II. B
 8. Aneta Grižáková – I. M
 9. Martina Stašová – I. M
 10. Alex Škuláň – I. B
 11. Sára Chromuľáková – I. K

Veľkú pochvalu si zaslúžia aj:

Paula Šurinová – I. B

Vanesa Bandíková – I. B

Miroslav Tropp – I. B

Filip Metes – I. B

Veronika Vnučáková – I. M

Adriána Puváková – I. M

Milí žiaci, ďakujeme za umelecký zážitok a verte, že tvorba čitateľského denníka vás posunula vo svojom osobnostnom rozvoji vpred…

{youtube}R0OAkRqYavQ{/youtube}

{youtube}PPWZ3zdicD0{/youtube}

{youtube}Loc-rs4tScQ{/youtube}

{youtube}oDXJxnPXzS8{/youtube}

{youtube}xciM2nB5xg8{/youtube}

{youtube}hCs0YhiCYIo{/youtube}

{youtube}m3MbNgIDsJ4{/youtube}

{youtube}23fwPupUmvU{/youtube}