Aktuality 2014-2015

Nová školská www stránka

V tomto školskom roku naša škola spúšťa nové www stránky. Po rekonfigurácii školskej LAN siete a nakúpení nových počítačov pre dve učebne vrátane ich programového vybavenia sa dostala na rad aj nová školská stránka.

Nová školská stránka je prispôsobená potrebám školy a jej novému smerovaniu do oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT).

 Nová školská  stránka je postavená na najnovších internetových protokoloch a spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyplývajú z doporučení konzorcia World Wide Web Consorcium (W3C), ktorá je lídrom pri tvorbe internetových štandardov.

Novú školskú stránku môžeme zaradiť medzi dynamické www stránky. Stránka je odľahčená, rozloženie komponentov je logické a celková navigácia po stránke je intuitívna. Grafická časť stránky je zostavená tak, aby ju bolo možné logicky načítať na rôznych prenosných zariadaniach (tablet, smartfón).

Dúfam, že sa Vám dizajn novej školskej stránky bude páčiť a pri jej prezeraní zažijete veľa pekných chvíľ.