Aktuality 2019-2020

Olympiáda o EÚ

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlásila Olympiádu o Európskej únii nad ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Olympiáda je určená hlavne pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Dva 3 členné tímy z našej školy sa 22. októbra 2019 zúčastnili online kola tejto olympiády. Otázky o EÚ, histórii, fungovaní inštitúcií, čelných predstaviteľoch boli náročné a na ich zodpovedanie mali súťažiaci len 25 minút.

Táto súťaž sa na škole realizovala v rámci prípravy na program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu v rámci odbornej prípravy členov tímu EPAS.

Ďakujeme za účasť.