Aktuality 2015-2016

Olympiáda v anglickom jazyku

V aule Strednej odbornej školy v Námestove sa 23. novembra 2015 uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo až 28 žiakov z rôznych ročníkov. Olympiáda sa skladala z písomnej a ústnej časti. Písomná časť zahŕňala test z gramatiky, slovnej zásoby, čítanie s porozumením a posluch anglického textu s porozumením. V ústnej časti mali žiaci za úlohu vymyslieť príbeh k zadanému obrázku a viesť rozhovor (tzv. roleplay) s ďalším súťažiacim, ktorého mu pridelili členovia poroty.

 

 

Po spočítaní bodov členovia poroty dospeli k týmto výsledkom:

1. miesto: Zuzana Kulichová, I. B

2. miesto: Mária Jadroňová, III. B

3. miesto: Michal Plutinský, IV. B

Okrem vecných cien získali prví traja umiestnení ako bonus po 40, 30 a 20 extra bodov. Všetci ostatní zúčastnení dostali po 10 extra bodov, ktoré sa každému žiakovi zídu a vylepšia celkové skóre z anglického jazyka. Výhercom a všetkým zúčastneným gratulujeme.