Aktuality 2019-2020

Piráti krásy 2019

Hľadať krásu, objavovať ju v prírode tam, kde obyčajný človek prechádza vedľa krásy a nevidí ju.

Básnik nás upozorňuje na to, aby sme išli životom aspoň niekedy s otvorenými očami a videli to, čo nebeský Otec stvoril a poukladal vedľa nás, aby sme neboli slepí. Istým spôsobom nám tým otvára oči.          

    

Toľko krásnych slov nám ukáže cestu. A naša cesta viedla z Námestova rovno na Spiš. Recitátorky zhmotnili slová v prednesoch kresťanskej poézie a prózy na tému „Príroda v oslave Boha“.

Naše recitátorky – Alžbeta Iglárová z III. B a Erika Adamcová z II. B sa umiestnili v oblastnom kole na 1. mieste v poézii i v próze, a to ich posunulo až na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo v Spišskej Kapitule. Alžbeta Iglárová získala 2. miesto v prednese poézie a Erika Adamcová 3. miesto v prednese prózy.

Boli povzbudené aj biskupom Štefanom Sečkom, ktorý ich výkony vysoko ocenil.