Aktuality 2014-2015

Point Hunting

Na konci školského roka sa vždy schyľuje k uzatváraniu známok a nie každý je spokojný s výsledkami, ktoré dosahuje. Možnosť záchrannej siete sme ponúkli žiakom, ktorí mali o to záujem v podobe súťaže o zlepšenie známky a o extra body do hodnotenia anglického jazyka.

Súťaž Point Hunting prebiehala od 15. 06. 2015 do 19. 06. 2015. Na všetkých možných aj nemožných nenápadných miestach v škole boli rozmiestnené portréty, teraz už môžeme prezradiť, osobnosti anglickej literatúry. Úlohou súťažiacich bolo nájsť čo najviac obrázkov, zistiť, aká osobnosť je na ktorom z nich, čím je známa a odovzdať svoje odpovede v učebni č. 2. Naši žiaci majú zrejme dobré oči a dobré detektívne schopnosti, lebo takmer všetci zapojení našli všetkých 20 portrétov a dokázali správne „gúgliť”. Zo správnych odpovedí sa vyžrebovalo poradie:

Zlepšenie známky o stupeň – TIBOR PLAŠTIAK

20 bodov do hodnotenia – Martina Straková

19 bodov do hodnotenia – Ľudka Gočalová

18 bodov do hodnotenia – Mária Kotúľová

17 bodov do hodnotenia – Anna Žatkuľáková

16 bodov do hodnotenia – Monika Václavová

15 bodov do hodnotenia – Tomáš Lazovský

14 bodov do hodnotenia – Martin Lukačovský

13 bodov do hodnotenia – Viktória Stroková

12 bodov do hodnotenia – Andrej Turac

11 bodov do hodnotenia – Angelika Kovalíková

10 bodov do hodnotenia – Denisa Floreková