Aktuality 2015-2016

„PRÄSENTIEREN DER DEUTSCHEN UNTERNEHMEN“ – Prezentácia nemeckých podnikov

6. apríla 2016 sa uskutočnila súťaž v prezentácii podnikov nemecky hovoriacich krajín. Súťažiacimi boli jednotlivci i dvojice žiakov zo všetkých ročníkov SOŠ Námestovo, ktorí vypracovali a prezentovali svoj fiktívny podnik umiestnený v nemecky hovoriacej krajine.

 

Pre trojčlennú porotu (vyučujúce NEJ) nebolo jednoduché zhodnotiť 23 kreatívnych projektov, ale po posúdení všetkých stránok (ekonomická, marketingová stránka, gramaticky správne prezentovanie v nemeckom jazyku, úroveň ovládania textov v nemeckom jazyku, kreativita, celkový dojem …) dospela k nasledujúcim výsledkom:

 

KATEGÓRIA MLADŠÍCH ŽIAKOV (1. a 2. ročník):

1. miesto: Monika Polťáková, Marianna Balúnová, I. M – Reisebüro

2. miesto: Zuzana Kulichová, I. B – Restaurant

3. miesto: Ján Malák, I. M – Reisebüro

 

 

KATEGÓRIA STARŠÍCH ŽIAKOV (3. a 4. ročník):

 

1. miesto: Paulína Jašáková, III. M – Konditorei

2. miesto: Denisa Floreková, Marek Iskierka, III. M – Hotel

3. miesto: Vlasta Triebeľová,, IV. M – Avon – Kosmetik

3. miesto: Tibor Plaštiak, IV. B – Kindergarten

 

Osobitné poďakovanie patrí Paulíne Jašákovej, pretože nám napiekla výborné dezerty typické pre jej rakúsku cukráreň, ktorú prezentovala. Pripravila tak milé pohostenie nielen pre súťažiacich i porotu, ale aj pre návštevu z Talianska. Všetkým gratulujeme, ďakujeme za prínosné projekty a tešíme sa na ich budúcu realizáciu.