Aktuality 2022-2023, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Prednes poézie v nemeckom jazyku  

Postupová súťaž v interpretácii diel poézie od nemeckých autorov, na ktorej sa zúčastňujú vybraní žiaci z 1. – 3. ročníkov. Školské kolo sme organizovali 16. marca 2023 v AULE SOŠ podnikania a služieb. Recitátori sa príkladne na súťaž pripravili. Ich prednesy boli plné emócií a zanietenia pre literatúru, čo bolo pre porotu a publikum veľmi príjemné.   

Porota pozorne počúvala všetky prezentácie, pretože sa musela správne rozhodnúť. Jej cieľom bolo vybrať a ohodnotiť nielen gramatickú správnosť, jazykovú kvalitu prednesu, ale aj kreativitu a originalitu prednesu. 

Vyhodnotenie súťaže: 

  1. miesto: Laura Šimalová, II. B 
  2. miesto: Viktória Skurčáková, III. M 
  3. miesto: Vanesa Vargová, III. M 

 

Všetkým recitátorom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník. 

 

 

Učiteľky NEJ