Aktuality 2019-2020

Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu

Podľa  príkazu predsedníčky ŽSK č. 2/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu pre Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Žilinského samosprávneho kraja čl. II. bod f):

 

prerušujem vyučovací proces v Strednej odbornej škole podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo, v období od 12. 03. 2020 do 16. 03. 2020 (vrátane).

 

Pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom nariaďujem neúčasť na pracovisku ako prekážku na strane zamestnávateľa v zmysle ust. § 142 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Všetci pedagogickí zamestnanci školy majú v uvedenom období prácu na doma.