Aktuality 2015-2016

Ročenka maturantov 2015/2016

Počas celého školského roka 2015/2016 pracovali maturitné ročníky na Ročenke 2015/2016. Touto formou prezentovali svoju triedu, a to predstavením jednotlivých členov triedy, triedneho učiteľa, svojich zážitkov, fotografií z rôznych (ne)povinných školských akcií, myšlienok, výrokov…

Všetky spracovania obsahovali kladné i negatívne hodnotenia pedagogických zamestnancov a vedenia školy. Bol to prvý ročník tvorby Ročenky na našej škole, a tak sa tešíme, že naši maturanti tu nechali „kus seba“ a my im chceme touto cestou odkázať: „Budete nám chýbať!“

Po spočítaní hlasov sa môžu tešiť VÝHERCOVIA ZO IV. B TRIEDY, ktorí získali sladkú odmenu.