Aktuality 2022-2023, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ, OSTATNÉ

Rozlúčka s Nunom z Portugalska

nuno

Dvadsiateho decembra sme sa rozlúčili s Nunom z Portugalska. Za krátky čas, ktorý s nami strávil na hodinách konverzácie, nám všetkým prirástol k srdcu. A tak sme sa rozhodli rozlúčiť sa s ním a prežiť s ním niektoré naše vianočné zvyky, tradície, spev a divadlo v priestoroch našej školy v anglickom jazyku. Privítali sme ho tradičným spevom koledy: Do hory, do lesa, valasi. Pokračovali sme čítaním z Biblie a všetci sme sa spoločne pomodlili. Chlapci z II. B triedy mu predstavili a poukazovali tradície, ktoré na Slovensku zvykneme mať počas štedrej večere a sviatkov. Vianočný stôl sme pripravili ešte pred Nunovým príchodom. Ochutnal tak tradičné oblátky s medom, medovníky a nealko punč.  

Po ukážke vianočných tradícií si naše talentované dievčatá z II. A pripravili oravské odčepčenie v angličtine. Nasledoval zábavný kahoot kvíz, kde sa zapojili všetci zúčastnení žiaci. V kvíze sa nachádzali vtipné otázky v angličtine, ale odpovede boli v slovenskom jazyku, čo bolo pre Nuna veľkou výzvou. Ďalšia prítomná trieda III. B predviedla krátke divadlo – Narodenie Ježiša Krista – v modernom svete. Celú školskú akciu uzatvorila pantomíma náhodných vianočných slov, do ktorej sa okrem Nuna zapojili viacerí prítomní žiaci. Nuno nás veľmi prekvapil svojou účasťou v hre a ešte lepším hereckým výkonom. Na záver sme sa mu všetci poďakovali za jeho pravidelné návštevy na našich hodinách. Z jeho záverečných slov bolo počuť veľkú vďaku a lásku. Tiež dodal, že sme mu prichystali nádherné prekvapenie a tento zážitok si uloží do svojich spomienok a bude na nás spomínať aj počas vianočných sviatkov, ktoré už strávi v svojom rodnom Portugalsku.  A aké by to boli Vianoce bez darčeka? Pod stromčekom si našiel darček aj od nás všetkých, ktorému sa potešil. Posledné spoločné fotky ukončili našu krásnu rozlúčku s Nunom. Všetkým zúčastneným ďakujeme. 

Laura Šimalová, II. B 

Ing. Lucia Medvecká, učiteľka ANJ a OP EKO