Aktuality 2021-2022

Rozvoj ekonomickej gramotnosti – školenie pre učiteľov

6. – 8. júna 2022 sa naši učitelia odborných ekonomických predmetov spolu s učiteľmi zo Spojenej  školy v Nižnej, z Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií IG v Tvrdošíne, zo ZŠ s MŠ MH v Oravskej Jasenici, zo ZŠ s MŠ v Babíne zúčastnili vzdelávania

phoca thumb m 002

„Rozvoj ekonomickej gramotnosti“, ktoré pre nás v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011Z298) zrealizovala v Námestove vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n. o. Na školení sme sa venovali ekonómii, dopytu, ponuke, trhovej rovnováhe, posunu kriviek dopytu a ponuky, interakcii trhov, podnikateľskému rozhodovaniu, rozhodovaniu a finančnej analýze prostredníctvom trhovej simulácie. Mali sme praktické a zážitkové vzdelávanie. Získali sme vzdelávacie a metodické materiály, robili sme konkrétne aktivity, ktoré by sme využili na hodinách so žiakmi. Pracovali sme v priateľskej, príjemnej, tvorivej atmosfére. Školiteľky nám podrobne vysvetľovali konkrétne témy, usmerňovali nás pri riešení úloh, konzultovali s nami zložité rozhodovacie situácie. Ďakujeme.