Aktuality 2023-2024, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY, SÚŤAŽE

Školská súťaž „Programujeme roboty“

17. októbra 2023  sa žiaci II. B a III.B triedy študijného odboru informatika a informačné systémy zúčastnili školskej robotickej súťaže „Programujeme roboty“, v ktorej súťažili v programovaní robotických autíčok. Žiaci museli naprogramovať micro:bity pre robotické autíčka Smart Cutebot a tiež aj roboty Qoopers tak, aby sa roboty dokázali plynule pohybovať po navrhnutej dráhe a zároveň v čo najkratšom čase prišli do cieľa.

 

Súťaže sa zúčastnilo 13 dvojčlenných družstiev v 3 súťažných kategóriách, od najľahšej zostavenej dráhy až po dráhu s rôzne dlhými a širokými zákrutami. Táto súťaž bola zároveň prípravou na medzinárodnú súťaž „Trenčiansky robotický deň“, ktorá sa bude konať v Trenčíne a v ktorej si naši žiaci zmerajú svoje sily s družstvami z rôznych krajín.

 

V tejto súťaži sa najlepšie umiestnili:

1. miesto: Lukáš Joštiak, Patrik Vojtašák – III.B iis

2. miesto: Andrej Kovaľ, Marko Madleňák – III.B iis

3. miesto: Peter Dragoš, Luis Franek – II.B iis

Žiakom srdečne gratulujeme a prajeme im veľa úspechov v ďalších robotických súťažiach.

 

Mgr. Daniela Joštiaková, Mgr. Patrik Valko