Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ, SÚŤAŽE

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Žiaci našej školy sa opäť postavili výzve, a tak ako každý rok absolvovali školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Táto udalosť  im priniesla nielen radosť, ale aj napätie pri riešení náročných úloh, kde si otestovali schopnosti v čítaní s porozumením, počúvaní, gramatike, tvorbe príbehov podľa obrázka a voľnom rozhovore na tri témy  v nemeckom jazyku.

Výhercovia školského kola majú  teraz možnosť reprezentovať našu školu na vyšších úrovniach olympiády. Tešíme sa z ich úspechov a dúfame, že aj naďalej budú pokračovať v osvojovaní si jazyka a kultúry nemecky hovoriacich krajín.

Po spočítaní bodov sme zverejnili nasledujúce výsledky našich súťažiacich:

  1. Peter Dragoš, II. B
  2. Lukáš Joštiak, III. B
  3. Veronika Slaničanová, IV. B

Gratulujeme všetkým účastníkom, prajeme veľa úspechov a víťazom držíme palce v okresnom kole olympiády v NEJ.

Ing. Mária Ďurdinová