Aktuality 2022-2023, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti

soc

SOČ rozvíja talent nadaných študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva. Vytvoria niečo nové alebo vylepšia niečo, v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú.  

Nič nemôžete stratiť, naopak získať – skúsenosť, sebavedomie, výhru. Aj tento 45. ročník sa niesol v duchu tvorivosti a nápadov. Do písania prác sa zapojili všetky triedy tretieho ročníka študijného odboru a naozaj bolo z čoho vyberať. Keďže víťazi nemôžu byť všetci, chceme aj touto cestou poďakovať a zablahoželať tým, ktorí písali SOČ-ku a zároveň postúpili do školského kola. Školské kolo sa konalo 3. februára 2023 v Aule SOŠ PaS za prítomnosti hodnotiacej poroty a samotných riešiteľov.  

 Výsledky: 

  1. miesto: Anežka Bysričanová, Sofia Marlengová, III. B – Som matematicko-finančne gramotný/á, 

    č. odboru 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia 

  1. miesto: Ema Kubiznová, Aneta Tomovčíková, III. B – Deň EKOMÓDY,

    č. odboru 5 – Životné prostredie 

  1. miesto: Dominika Kurčinová, Alžbeta Resutíková. III. B – Výchova k podnikaniu,

    č. odboru 14 – Tvorba učebných pomôcok   

 

Výhercom blahoželáme! 

Ing. Daniela Bubláková