Nezaradené

Školský rozhlas

Vážení študenti, na tomto mieste vám budeme zverejňovať najaktuálnejšie informácie a udalosti zo života v našej škole.

ŠKOLSKÝ ROZHLAS