Aktuality 2020-2021

Spíkovacie, multikulturálne utorky

Od augusta 2020 funguje v Námestove KOMUNITNÉ CENTRUM, ktoré ponúka sociálne, kariérne, rodinné poradenstvo a taktiež záujmové aktivity pre rôzne komunity. Naša škola bola oslovená s ponukou využiť ONLINE konverzačné hodiny s mladým chalanom Victorienom z Francúzska, ktorý začal svoju dobrovoľnícku činnosť na Slovensku, a to od februára –

v rámci programu European solidarity Corps, cez občianske združenie V.I.A.C. v Trstenej. A tak sme túto ponuku využili. Každý utorok od 15.00 h do 15.45 h sa žiaci našej školy zdokonaľujú vo svojej komunikačnej angličtine, diskutujú na rôzne témy podľa vlastného výberu. Ak máte záujem, kontaktujte pani učiteľku Ing. Zuzanu Bedrichovú a pripojíme vás do skupiny.