Aktuality 2014-2015

Stretnutie s p. redemptoristami

22. apríla 2015 sme pozvali pátrov redemptoristov na stretnutie so žiakmi prvého a druhého ročníka. Pátri prišli na ľudové misie do Námestova po druhýkrát po dvadsiatich rokoch, a preto sme si nenechali ujsť túto jedinečnú príležitosť.

Ich zámerom bolo povzbudiť žiakov k budovaniu vzťahu s Bohom, k uvedomeniu si vlastnej identity a poukázaniu na to, že život s Bohom vôbec nie je nudný, práve naopak, je radostný a obohacujúci. Ich program bol vtipný, s hudbou i so svedectvom z vlastného života, čo osobitne oslovilo niektorých žiakov.

Ďakujeme p. redemptoristom a spoločenstvu Rieka Života, že si našli čas a prišli medzi nás.