Aktuality 2014-2015

Súťaž o anglicky hovoriacich krajinách

Ako každý rok aj tento sme mesačne rozdávali body do hodnotenia anglického jazyka. Stačilo prečítať si súťažné otázky na anglickej nástenke alebo v učebni č. 2, vyhľadať správne odpovede a odovzdať ich v učebni č. 2.

 

Zo všetkých správnych odpovedí sme každý mesiac vylosovali niekoľkých žiakov, ktorí si mohli prilepšiť desiatimi bodmi. Mali sme „skalných“, z nich niektorí boli úspešní aj viackrát. K získaným bodom blahoželáme napr. Anne Žatkuľákovej, Damiánovi Litvákovi, súrodencom Jendroľovcom a všetkým ostatným, ktorí sa zapojili, lebo okrem bodov sa na nich pri hľadaní odpovedí „nalepilo“ aj zopár informácií o anglicky hovoriacich štátoch. Tým, ktorí šťastie nemali, radíme nevešať hlavu, lebo otázky na rok 2015/2016 už na vás spolu s plusovými bodmi čakajú.