Aktuality 2015-2016

Súťaž žiakov stredných škôl v SIP – krajské kolo

11. februára 2016 sa v Spojenej strednej škole v Tvrdošíne uskutočnilo krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v súťažných disciplínach: písanie na počítači, úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu – wordprocessing.

Krajského kola sa zúčastnili aj naši žiaci výhercovia školského kola. Umiestnili sa na nasledujúcich miestach:

Súťažná disciplína:

 

 

 

Písanie na počítači:
5. miesto: Dominik Dzurek, II. B

 

Úprava textu na počítači:

1. miesto: Erika Klimčíková, II. B

2. miesto: Katarína Náčinová, IV. B

 

Wordprocessing:

4. miesto: Katarína Náčinová, IV. B

5. miesto: Erika Klimčíková, II. B

 

Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.