Aktuality 2016-2017

Súťaž žiakov stredných škôl v SIP – krajské kolo

16. februára 2017 sa uskutočnil v Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne 51. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v súťažných disciplínach: písanie na počítači, úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu – wordprocessing.

 

Gestorom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave. Súťaž prebiehala na vysokej profesionálnej úrovni. Pre súťažiacich bol pripravený zaujímavý program. Krajského kola sa zúčastnili aj žiaci SOŠ v Námestove, a to výhercovia školského kola: Dominik Dzurek, Erika Klimčíková, Ján Malák.

V súťažnej disciplíne písanie na počítači (10 minútový odpis) sa na prvom mieste umiestnila Amália Molíková (OA Dolný Kubín) s výkonom 368,1 čistých úderov za minútu, na druhom mieste sa umiestnil Alexander Velitš (OA Martin) s výkonom 360,0 čistých úderov za minútu, na treťom mieste sa umiestnil Tomáš Sleziak (OA Ružomberok) s výkonom 344,9 čistých úderov za minútu. Dominik Dzurek, žiak tretieho ročníka SOŠ v Námestove sa umiestnil na piatom mieste s výkonom 330,70 čistých úderov za minútu.

V súťažnej disciplíne úprava textu na počítači (UTX) sa na prvom mieste umiestnila Erika Klimčíková, žiačka tretieho ročníka SOŠ v Námestove, s počtom bodov 7550.

V súťažnej disciplíne profesionálne spracovanie textu – wordprocessing sa na prvom mieste umiestnila Veronika Hubčíková (OA Dolný Kubín) s počtom bodov 48,0, na druhom mieste sa umiestnil Tibor Grisa (OA Dolný Kubín) s počtom bodov 46,5, na treťom mieste sa umiestnil Jakub Sokolík (GVPT Martin) s počtom bodov 39,75. Erika Klimčíková, žiačka tretieho ročníka SOŠ v Námestove, sa umiestnila na ôsmom mieste.

Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskej súťaži.

foto: OA Dolný Kubín