Aktuality 2017-2018

Súťaž žiakov stredných škôl v SIP – krajské kolo

15. februára 2018 sa uskutočnil v Obchodnej akadémii v Ružomberku 52. ročník krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v súťažných disciplínach: písanie na počítači, úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu – wordprocessing.

 

Gestorom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave. Súťaž prebiehala na vysokej profesionálnej úrovni. Pre súťažiacich bol pripravený zaujímavý program. Krajského kola sa zúčastnili aj žiaci SOŠ v Námestove, a to výhercovia školského kola: Dominik Dzurek (IV. B), Patrícia Žuffová (II. B), Ján Malák (III. M).

V súťažnej disciplíne písanie na počítači (10 minútový odpis) sa na štvrtom mieste umiestnil Dominik Dzurek s výkonom 351,6 čistých úderov za minútu a na deviatom mieste žiačka Patrícia Žuffová s výkonom 312,8 čistých úderov za minútu.