Aktuality 2022-2023, EKONOMICKÉ A INFORMATICKÉ AKTIVITY, SÚŤAŽE

Súťaž žiakov stredných škôl v SIP – krajské kolo 

8.februára 2023 sa uskutočnil na našej škole 57. ročník krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v súťažných disciplínach: písanie na počítači, úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu – wordprocessing. Gestorom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave. Súťaž prebiehala na vysokej profesionálnej úrovni. Krajského kola sa zúčastnili aj žiaci SOŠ podnikania a služieb v Námestove, a to Milan Mikyta, Filip Metes, Vanesa Bandíková a Sabína Kyrczová zo IV. B, Michal Kubinčák z III. B. V súťažnej disciplíne písanie na počítači (10 minútový odpis) sa na ôsmom mieste umiestnil Milan Mikyta s výkonom 288,6 čistých úderov za minútu, na desiatom mieste sa umiestnil Filip Metes s výkonom 271,7 čistých úderov za minútu. 

 

PK EKO