Aktuality 2023-2024, EKOLOGICKÉ AKTIVITY, POMOC DRUHÝM

Svetový deň jablka v našej škole

Neodmysliteľnou súčasťou jesenného obdobia patria jablká. Jablko vnímame ako niečo úplne bežné, hoci je zdrojom mnohých vitamínov a minerálnych látok. Svetový deň jablka si pripomíname 21. októbra 2023.

Pri tejto príležitosti sme žiakom školy darovali jablko. Veríme, že aj touto aktivitou podporíme zdravý životný štýl mladých ľudí.  

Zuzana Jakubjáková, Viktória Ďubašáková, III. K