Aktuality 2023-2024, ŠPORTOVÉ AKTIVITY, SÚŤAŽE

Švihaj, rýchlo švihaj – školská súťaž

sutaz

26. októbra 2023 sa v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania a služieb vo VUM uskutočnila školská súťaž s názvom „Švihaj, rýchlo švihaj“, ktorá mala za cieľ povzbudiť záujem žiakov o pohybové aktivity a zároveň ich motivovala k zdravému životnému štýlu. Táto súťaž prilákala 51 žiakov, ktorí sa zúčastnili s nadšením a odhodlaním.

Súťaž „Švihaj, rýchlo švihaj“ sa zamerala na rýchlostné skákanie cez švihadlo. Žiaci boli rozdelení do dvoch hlavných kategórií: jednotlivci a družstvá. V kategórii jednotlivci museli súťažiaci skákať čo najrýchlejšie cez švihadlo a zaznamenať čo najviac úspešných pokusov za 30 sekúnd. V kategórii družstvá sa štyria žiaci spojili a spoločne sa snažili dosiahnuť najlepší výsledok za 120 sekúnd. 

Atmosféra v priestoroch VUM bola plná napätia a sústredenia. Žiaci sa postavili pred svoje švihadlá a začali súťažiť o prvenstvo. Každý skok bol pod drobnohľadom, súťažiaci sa snažili využiť každú sekundu na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. 

V kategóriách jednotlivci a družstvá sa umiestnili: 

Chlapci jednotlivci: 

 1. miesto: Joštiak Lukáš, III. B 
 2. miesto: Kolenčík Henrich, IV. B
 3. miesto: Kutlák Daniel, II. B

Dievčatá jednotlivci: 

 1. miesto: Pečarková Miriam, I. B
 2. miesto: Florková Veronika, I. K
 3. miesto: Bakayová Alexandra, I. M

Chlapci družstvá 

 1. miesto: IV. B
 2. miesto: III. B
 3. miesto: II. B

Dievčatá družstvá 

 1. miesto: I. B
 2. miesto: I. M
 3. miesto: II. A

Gratulujeme. 

Súťaž „Švihaj, rýchlo švihaj“ bola nielen o súťažení, ale aj o dôležitých životných hodnotách. Podporila zdravý životný štýl, aktívnu účasť žiakov vo vzdelávaní a budovanie tímovej práce. Toto podujatie bolo príkladom toho, ako sa môže škola stať miestom pre rozvoj pohybových schopností a zábavy. 

Dúfame, že súťaž „Švihaj, rýchlo švihaj“ sa stane tradičným podujatím v školskom kalendári a že sa budeme aj naďalej tešiť z nadšenia a záujmu žiakov o aktívny a zdravý spôsob života. 

 

PaedDr. Radovan Pňaček, PaedDr. Elena Vrábľová