Aktuality 2023-2024, JAZYKOVÉ AKTIVITY - SJL, ANJ, NEJ

ŤUKNI 2024 – celoslovenská súťaž v ANJ

Žiaci našej školy sa tento rok prvý raz zapojili do celoslovenskej súťaže v písaní poviedky v cudzom jazyku ŤUKNI 2024. Súťaž patrí medzi projekty IALF, o.z. a prebieha v rôznych cudzích jazykoch. 

Niekoľkí naši žiaci napísali poviedky, ktoré museli spĺňať predpísané kritériá a požadovanú jazykovú úroveň. Vybrané poviedky sme zaslali združeniu IALF, ktoré spomedzi všetkých zúčastnených vybrali v postupovom kole tie najlepšie. Z týchto odborná porota vo finálovom kole vybrala víťazov. 

Bolo pre nás výbornou správou, že Martin Lastovka so svojou anglickou poviedkou The Lake bol medzi desiatimi najlepšími autormi vo svojej kategórii v postupovom kole. O to väčšia bola naša radosť, keď v celoslovenskom finále jeho poviedka získala krásne tretie miesto. 

Sme radi, že máme takých úspešných žiakov, ochotných reprezentovať našu školu. 

Martinovi prajeme veľa tvorivých nápadov, aby mu z pera (alebo skôr klávesnice) vypadli ďalšie úžasné diela. 

Ponúkame najlepšiu anglickú poviedku našej školy a  tretiu najlepšiu na Slovensku zvedavým čitateľom k nahliadnutiu.

R. Mikytová