Aktuality 2014-2015

Tvorba a nosenie červených stužiek

24. novembra 2014 sme si pripravili červené stužky, ktorých príprava bola veľmi jednoduchá a rýchla. Nastrihali sme stužku na potrebnú dĺžku cca 10 cm a po zložení sme zopli špendlíkom.

Dievčatá z I.AS triedy si pripravili pre všetkých zamestnancov školy a žiakov krátky príhovor, v ktorom vysvetlili význam červenej stužky a rozdali červené stužky, ktoré sme si pripevnili na oblečenie. Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Túto stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Červená stužka sa nosí v čase od 24. novembra 2014 do 1. decembra 2014.