Aktuality 2021-2022

Týždeň tolerancie

Na našej škole sa uskutočnil týždeň tolerancie. Každý deň sa niesol v inom duchu a v inej farbe.

Pondelok – Biely deň – Podaj pomocnú ruku

Utorok – Červený deň – Daruj zo srdca

phoca thumb m 005

Streda – Žltý deň – Slnko svieti pre všetkých

Štvrtok – Zelený deň – Rešpektuj prírodu

Piatok – Modrý deň – Voda zdroj života.

Zapojením sa do tohto týždňa žiaci vyjadrovali znášanlivý, ústretový vzťah k odlišnosti, k inakosti, k iným. Tolerancia znamená, že ten, kto ju prejavuje, dáva najavo súhlas s uplatňovaním práva iných ľudí na to, aby svoje názory, hodnoty, tradície, vierovyznanie a životný štýl vyznávali, dodržiavali a praktizovali.