Aktuality 2021-2022

Valentínska kvapka krvi

Dovoľujeme si vás informovať, že Slovenský Červený kríž otvára 27. ročník celoslovenskej kampane na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi – Valentínsku kvapku krvi 2022. Valentínska kvapka krvi začína 14. februára a končí 11. marca 2022.

2022 valentinska kvapka krvi

Poďme na to od srdca – slogan tohtoročnej Valentínskej kvapky krvi chce pripomenúť, že každý, kto daruje krv, výrazne mení a zlepšuje život druhého človeka. Pridajte sa aj vy a darujte krv!

Valentínska kvapka krvi prebieha v čase, keď je kvôli pandémii COVID-19 možné darovať krv na odberových pracoviskách Národnej transfúznej služby SR a na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc len individuálne. Ani NTS Martin nebude realizovať mobilné odbery .

V Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou L. N. Jégeho v Dolnom Kubíne je potrebné objednať sa na odber elektronickou formou cez web stránku nemocnice, alebo na www.objednatvysetrenie.sk.

V Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej z dôvodu zaistenia bezpečnosti a prevencie akumulácie väčšieho počtu darcov krvi sa odoberá krv od darcov na telefonické predvolanie. Pri telefonickom dohovore v závislosti od aktuálnej potreby krvnej skupiny sa vzájomne dohodne dátum a čas darovania. Telefonický kontakt na transfúzne oddelenie – 043 5307 271

Ak sa rozhodnete darovať krv, kontaktujte Ing. Danielu Bublákovú.