Aktuality 2021-2022

VEĽTRH PODNIKATEĽSKÝCH TALENTOV 2022 

Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove sa už tradične zúčastnila na 27. ročníku Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave. Svoje zaujímavé podnikateľské nápady tu prezentovalo 48 študentských firiem a viac ako 700 stredoškolákov z celého Slovenska. 

phoca thumb m 001

Veľtrh podnikateľských talentov je súťaž študentských firiem, ktorá sa koná v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia. Súťaž zorganizovala vzdelávacia organizácia JA Slovensko s podporou partnerov. Veľtrh je vyvrcholením práce stredoškolákov, ktorí si počas školského roka založili skutočnú študentskú firmu a pracujú v nej s reálnymi peniazmi. Pod vedením svojich učiteľov si prejdú všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania, marketingu, predajnej činnosti až po likvidáciu firmy.

Na Veľtrhu podnikateľských talentov, ktorý sa konal pod záštitou Eduarda Hegera, predsedu vlády Slovenskej republiky a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa 5. apríla 2022 v Bratislave na Nivách prezentovalo 22 gymnázií a 26 stredných odborných škôl z celého Slovenska. 

Našu školu reprezentovali dve firmy – Strength of students so svojím Maturitným šlabikárom a Business Ladys s edukatívnou  Hlavičkou, rozvíjajúcou motoriku detí. 

„Maturitný šlabikár,“ určený nielen pre maturantov, dokázal poraziť aj maturitný stres. Môžete si ho zobrať do hôr, do parku či záhrady a nepotrebujete k tomu wifi ani mobilné dáta. A ako bonus obsahuje najpoužívanejšie vzorce a pomôcky. 

Edukatívna hra „Hlavička“ je určená pre deti v materských škôlkach a na prvom stupni ZŠ. Zábavnou formou naučí dieťa niečo nové o zvieratkách,  číslach a stromoch. 

Obidve firmy sa stretli so svojou konkurenciou, v 11 kategóriách ich hodnotilo viac ako 40 členov odbornej poroty. 

Verdikt poroty všetkých príjemne prekvapil:

Strength of students

AT&T Manažérsky tím – 2. miesto  

2muse Prezentácia na pódiu – 2. miesto  

Business ladys

Kyndryl Female Leadership1. miesto 

Accace Výročná správa – 3. miesto