Aktuality 2022-2023, OZNAMY

Video súťaž „Toto musím vyskúšať doma!“

video súťaž

Videosúťaž je určená študentom stredných škôl, vysokých škôl alebo doktorandom na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Téma tohtoročnej súťaže je „Toto musím vyskúšať doma!“. V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich videí overiť jav alebo pokus, ktorý videli vo filme, seriáli, online či videohre vo vlastnej réžii. Uzávierka na zasielanie súťažných prác bude 3. októbra 2022

Viac na: Videosúťaž – TVT (tyzdenvedy.sk)