Aktuality 2019-2020

Vlasová kozmetika – nadstavbové štúdium

V školskom roku 2020/2021 SOŠ podnikania a služieb v Námestove ponúka absolventom učebného odboru 6456 H kaderník možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu 6426 L vlasová kozmetika.

Absolvent okrem rozšírenia kaderníckych zručnosti,  získa aj vedomosti a zručnosti z oblasti kozmetiky, ekonomické zručnosti potrebné na otvorenie vlastného salónu a samozrejme maturitné vysvedčenie a tým aj možnosť pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

Informácie o odbore

Prihláška na nadstavbové štúdium

Kritériá prijímania uchádzačov

Vzhľadom k vydaným opatreniam k súčasnej situácii, nie je na prihláške potrebné potvrdenie od lekára.