Aktuality 2017-2018

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA SÚŤAŽE „CHVÍĽKA POÉZIE A PRÓZY V NEMECKOM JAZYKU“

16. februára 2018 sa konalo školské kolo súťaže v recitácii poézie a prózy v NEJ. Postúpili najlepší recitátori z triednych kôl.Zúčastnilo sa 14 žiakov jednotlivých ročníkov SOŠ a boli sme všetci veľmi pozitívne prekvapení, aké talenty v oblasti recitácie cudzojazyčných textov máme na našej škole.

 

Víťazmi sú všetci zúčastnení, pretože prekonali seba, a tak urobili veľký krok vpred vo svojom osobnostnom rozvoji: „I ten najpomalší človek, keď nestráca cieľ pred sebou, ide rýchlejšie než ten, ktorý bezcieľne blúdi…“

Odborná porota to s vyhodnotením nemala jednoduché, ale musela sa rozhodnúť:

1. miesto – Lenka Ondreková – I. M

2. miesto – Dominik Híreš – IV. M

3. miesto – Terézia Vorčáková – IV. M

Ďakujeme všetkým účastníkom za ich duchaplné prednesy a tešíme sa na ďalšie ročníky danej súťaže.