Aktuality 2016-2017

Vyhodnotenie školského kola súťaže „CHVÍĽKA POÉZIE A PRÓZY V NEMECKOM JAZYKU“

23. februára 2017 sa konalo školské kolo súťaže v recitácii nemeckej poézie a prózy. Do tohto kola postúpili najlepší recitátori z triednych kôl.

    

 

Zúčastnilo sa 15 žiakov jednotlivých ročníkov SOŠ a boli sme všetci opäť veľmi pozitívne prekvapení, aké talenty v oblasti recitácie cudzojazyčných textov máme na našej škole.

Vybrať tých najlepších nebolo jednoduché…

1. miesto: Monika Václavová, IV. M

2. miesto: Zuzana Kulichová, II. B

3. miesto: Kristína Budzeľová, I. N

Špeciálnu cenu za „kultúrnu vložku a schopnosť zaujať i zabaviť“ získal: DOMINIK HÍREŠ, III. M.

V závere tejto súťaže sme privítali aj nášho hosťa, Máriu Slaničanovú zo IV. M, ktorá prispela svojou hodnotnou recitáciou nemeckého prozaického textu.

Ďakujeme všetkým účastníkom za ich duchaplné prednesy a tešíme sa na ďalšie ročníky danej súťaže.