Aktuality 2017-2018

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO KOLA SÚŤAŽE „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018“

13. februára 2018 sa v Aule SOŠ Námestovo uskutočnilo školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci všetkých ročníkov (víťazi triednych kôl).

 

Spolu 25 žiakov prispelo svojím prednesom poézie alebo prózy k príjemnej atmosfére súťaže.

Prekvapili nás predovšetkým recitátori prvých ročníkov, ktorých prednes predstavoval pomerne vysokú umeleckú úroveň. Ohodnotiť tých najlepších bolo naozaj veľmi ťažké, pretože vynaložené úsilie všetkých súťažiacich evokovalo v nás krásne pocity. Opäť platí stará známa múdrosť: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a nadobudnúť novú skúsenosť.“

 

VYHODNOTENIE PREDNESU PRÓZY:

 

1. miesto – Lenka Ondreková – I. M

 

2. miesto – Alžbeta Iglárová – I. B

 

3. miesto – Silvia Skurčáková – III. B

 

OSOBITNÉ OCENENIE: Monika Kondelová – III. M

 

 

 

VYHODNOTENIE PREDNESU POÉZIE:

 

1. miesto – Matúš Beňuš – I. B

 

2. miesto – Miriam Brčáková – I. M

 

3. miesto – Matúš Vojtaššák – III. B

 

Títo žiaci postupujú na regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína 2018 a na Dilongovu Trstenú 2018.    

 

Za vynaloženú snahu i preukázanú odvahu boli odmenení vecnými cenami v podobe kníh.

 

    

 

Srdečne blahoželáme, tešíme sa na ďalšie súťažné kolá a všetkým žiakom chceme pripomenúť, že recitačné vlohy treba rozvíjať a nebáť sa sebaprezentácie.