Aktuality 2014-2015

Vyhodnotenie súťaže „Spoznaj reálie nemecky hovoriacich krajín“

Drahí milovníci nemecky hovoriacich krajín!

Počas celého školského roka 2014/2015 prebiehala súťaž, v ktorej odpovedali jednotliví žiaci na zadané otázky týkajúce sa reálií nemecky hovoriacich krajín, a to formou projektov i prezentácií. Každý mesiac sa oboznamovali s novými otázkami, ich tvorivé odpovede sme pravidelne zverejňovali na nástenke a priebežne hodnotili obsahovú, gramatickú i kreatívnu stránku.

 

Gratulujeme výhercom:

1. miesto: Denisa Podstrelená, III. B

2. miesto: Tibor Plaštiak, III. B

3. miesto: Vlasta Triebeľová a Veronika Smržíková, III. M