Aktuality 2014-2015

Vzdelávací seminár pre žiacke školské rady

Od 16. do 18. novembra 2014 sme sa spolu s ďalšími 90 mladými ľuďmi zúčastnili na Vzdelávacom seminári pre žiacke školské rady v hoteli Junior v Jasnej. Školenie organizovala Rada mládeže Žilinského kraja. Počas školenia sme mali možnosť spoznať sa s ďalšími členmi žiackych školských rád, inšpirovať sa a zúčastniť mnohých aktivít, ktorých cieľom bolo podporenie a skvalitnenie činností žiackych školských rád v Žilinskom kraji.