Aktuality 2021-2022

WOCABEE ŠAMPIONÁT

Naša škola je víťazom okresného kola Jazykového WocaBee šampionátu!

V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti všetkých cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. Šampionát prebieha výhradne online, v inovatívnej aplikácii na učenie cudzích slovíčok  s názvom WocaBee. Celkovo sa do súťaže zapojilo celkovo takmer 60 000 žiakov

2021 vocabe 3B

2021 vocabe 2K

V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi stali žiaci našej školy. Gratulujeme triede III. B-MOV – ANJ,
ktorú vedie p. uč. Mikytová. Žiaci získali prvenstvo vďaka tomu, že v súťažnom období 20.10. – 29.10.2021 nahrali denne v priemere 811 bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka.  Žiaci v aplikácii získavajú body iba za správne odpovede pri precvičovaní slovíčok. Vďaka tomu, že podali skvelý výkon, sa stali okresnými WocaBee šampiónmi a zaslúžene postúpili do krajského kola. Veľmi pekné umiestnenia získali žiačky II. K triedy, ktoré sa umiestnili na 2. mieste a chlapci z I.B získali 7. miesto.

Dievčatá z III. B-MOV zabojovali aj v krajskom kole, ktoré prebiehalo od 3.11. do 12.11.2021. Nahrali denný priemer 1425 bodov na 1 žiačku, čím získali pekné 3. miesto. Počas krajského kola bežala aj súťaž TOP100 – súťaž všetkých jednotlivcov zapojených do krajských kôl, v ktorej sa umiestnila Sabína Kyrczová na 22. mieste s nahratým počtom bodov 79007.

Dievčatám blahoželáme a prajeme, aby ostali stále také usilovné v učení sa cudzieho jazyka, ako boli počas šampionátu.