Aktuality 2014-2015

Zábavná EUROSCOLA v základnej škole

Náš projektový tím EUROSCOLY 2015 v stredu 5. novembra 2014 organizoval prednášku spojenú s aktivitami v rámci projektu EUROSCOLA 2015 na Základnej škole v Oravskej Jasenici.

Tejto prednášky sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka. Žiakov sme oboznámili s projektom EUROSCOLA 2015 a formou prezentácie si vypočuli najdôležitejšie informácie o Európskej únii. Keď získali potrebné informácie o Európskej únii, hravou formou sme si pre nich pripravili zábavné aktivity. Tieto aktivity vypracovávali v štvorčlenných tímoch a za správne vyriešenú úlohu získavali body. Po skončení všetkých kôl súťaže sme body sčítali a vyhodnotili sme tri najlepšie tímy. Všetky aktivity sa žiakom páčili a niektorí z nich aj zistili, že vedia viac, ako si mysleli. Ďalším bodom programu bol nácvik belgických tancov, ktorý viedli naše štvrtáčky. Žiaci pri nich zažili veľa zábavy. Z tejto aktivity sme odmenili troch najšikovnejších tanečníkov. Všetci boli radi, že sme medzi nich prišli a naučili ich niečo nové. Úspešní žiaci boli hrdí na svoj výkon, za čo dostali diplom a pochvalu od pani riaditeľky základnej školy.